Публіцистика М. КоцюбинськогоДорогий Михайле Михайловичу!

Сьогодні я хочу познайомити вас з одним з найкращих українських письменників — з Іваном Франком. Перед вами портрет Франка. Те, що ви бачите, хотів би трохи доповнити. Невеликий, хоч сильний мужчина. Високе чоло, сірі, трохи холодні очі, в лініях бороди щось енергічне, уперте. Рудувате волосся непокірливо пнеться, вуси — стирчать. [...]

Сильна, уперта натура, яка цілою вийшла з житейського бою![...] Проте незвичайно здатна дитина научилась в сільській школі читати по-українському, по-польському і по-німецькому. За два роки батько оддає його в город Дрогобич, в нормальну німецьку школу при монастирі. Залякана сільська дитина, нечесана, погано одягнена стає жертвою школярів і грубих, неосвічених учителів. Його б'ють, з нього сміються. В своїх оповіданнях «Schonschreieben» і «Олівець», що мають автобіографічний характер, Франко описав варварство тодішніх учителів. І ще тоді в дитячій душі Франка зродилась вічна вражда проти усякої неволі та тиранства, проти насильства людини над людиною. Минув рік, настав екзамен — і малий Франко здивував усіх: він виявився першим учеником. [...] Минуло три роки — і Франка оддали в гімназію. І тут з мужицьким сином повторюється та ж сама історія, що і в нормальній школі. [...] Та незабаром він знов займає перше місце і вже не кидає його за весь гімназіальний курс. [...] Перші спроби писати — віршем і прозою — відносяться ще до тих часів, коли Франко був у гімназії. Тоді ще почав він збирати народні пісні. Коли, скінчивши гімназію в 1875 році, молодий Франко їхав до Львівського університету, в його літературному багажі було все: і любовні вірші, і драми, і оповідання, і переклади Софокла. [...]

У Львові 19-літній студент вступає до студентської громади, бере живу участь в редакції студентського журналу «Друг», де ще в р. 874 надруковано перші вірші Франка, підписані псевдонімом Джеджалик. Таким робом літературна праця Франка починається для нас 1874 роком. Якою ж була література в Галичині в той час, коли почав писати Франко? Щоб краще це пояснити, вернемось трохи назад та подивимся, чим жила і інтересувалась інтелігенція в 70-ті роки минулого віку. Цей час в Галичині був самим мертвим, як свідчать історики. Ще з кінця 60-х років серед галицької інтелігенції почались суперечки, чи ми самостійний народ, чи тільки частина російського. Чи наша мова окремий «языкъ»», чи «нар'Ьчіе» великоруського. Ці суперечки ділили людей на два ворожі табори і розкололи вкінці галицьку інтелігенцію на москвофілів і народовців. Були навіть такі, що визнавали галичан за окрему «рутенську націю», окрему од українців і великоросів. Москвофіли хотіли писати мовою Пушкіна, звісно, не знали, а виходило у них так зване «язичиє», мішанина українського, російського і церковно-слов'янського. Опріч язикових спорів, галицька інтелігенція займалася високою політикою, а та політика зводилась до того, щоб як-небудь запобігти ласки правительства, що-небудь, хоч дрібницю, випросити в нього. Це була політика рабів. Ідея абсолютизму, бюрократичне «чинопочитаніє», затхлість, байдужість до живих народних інтересів, повне безсилля в духовній сфері, схоластичність, теологічний та догматичний спосіб думання — от чим характеризується тодішня, навіть краща, частина галицької інтелігенції. Коли пізніше, в 1876 році, російський уряд видав указ, що забороняв українську літературу, це викликало цинічну радість серед галицьких священиків. Молодіж, знеохочена безплідними суперечками про мову без освітлих традицій старшого покоління, виявляє той самий реакційний дух, ту ж інертність і нічим не цікавиться. В студентських товариствах по цілих ночах іде гра у карти. [...]

студентських товариствах по цілих ночах іде гра у карти. [...] Одірваність од народу, од його життя і інтересів — викликає у галицьких українців бажання створити вищу, делікатну, немужицьку літературу. Уважається добрим тоном писати тільки про бояр, князів, з життя вищих класів. Що б ви не взяли до рук з тодішньої літератури — скрізь реакційний дух, мертвота, засмічена московщиною та церковщиною мова. [...]

Взагалі галичани з тих часів мали на літературу чудні погляди. «Одні вважали літературу, — пише Франко у своїх споминах, — забавкою і жадали од неї поперед усього легкості і забавності. Для других се мала бути школа панського життя манер і через те [їх] різало по душі всяке хоч крихітку різке змалювання справжнього життя, особливо мужичого. А всі разом вважали літературу за найкращий спосіб моралізувати народ. Для того література повинна, на їх думку, представляти людей вищих, ідеальних, таких, якими повинні бути всі. І мова повинна бути делікатна, без грубих, мужицьких, вульгарних слів». Отже, не диво, що перша повість, яку пише Франко для журналу «Друг» (ця повість називається «Петрії і Довбущуки»), не дуже далеко одійшла от тодішньої галицької белетристичної продукції. Буйна фантазія молодого письменника, розпалена фантастичними оповіданнями німецького белетриста Гофмана, знаходить широкий простір у тій першій Франковій повісті. Тут повно всякого страхіття, розбійників, заклятих скарбів, привидів, душогубства і оживаючих мерців. Але, невважаючи на те, що цею повістю Франко оддав данину тодішній літературній школі, ми бачимо в ній вже й соціальні мотиви, добачаємо зародок того таланту, що незабаром розвився так пишно у других творах Франка.

В перші роки студентського життя Франка сталась одна важна подія, яка мала велике значення для цілої Галичини і особливо для Франка. Політичні обставини викинули з Росії професора Київського університету Михайла Драгоманова, і він емігрував за границю. Під вплив Драгоманова, як я вже сказав, попав і Франко. І вже в половині 1876 р. він виступає з першими не фантастичними, а реальними оповіданнями: «Лесишина челядь» і «Два приятелі», а ще через рік друкує образки з життя робітників під заголовком «Борислав». [...] Літературна продуктивність Франка така велика, що ще 9 літ тому назад, коли святкували 25-літній ювілей його літературної діяльності, один список його творів займав цілу книжку на 127 сторінок. [...] «Не люблю Русі-України!» — вирвалось колись із Франкових уст, і не дивуєшся цьому, читаючи його одповідь, усім тим, хто підхопив цей крик заболілого серця і кинув його в лице України. [...] Я ще раніше сказав, що Франко явився новатором у галицькій літературі. Не тільки в формі, в літературній манері, айв своїх відносинах до фактів життя, які він малює. Село цікавить його не з етнографічного боку, як попередніх письменників, він не ідеалізує сільського життя. Його інтересують соціальні і економічні сторони того життя, гніт, страждання і всяка кривда. Наскрізь гуманний, чоловічний — Франко віддає своє серце і всі свої симпатії тим, хто «в поті чола» добуває хліб не тільки собі, і другим, тим, що самі не роблять. Ще в поемі «Панські жарти», написаній за молодих літ, Франко малює нам картину економічної залежності селян од пана; в оповіданні «Лесишина челядь» і др. — важку, невсипущу працю хлібороба задля шматка хліба. Але з часом на очах Франка відбувається важкий соціальний процес. Процес росту капіталізму, побіди капіталу над працею. Коли перше, за панщини, експлоатація селянина була в стадії, так сказати, «натурального» хижацтва, то при зрості капіталу вона приймає форми гострої, смертельної боротьби. Капіталізм висовує вже свої пазури, вони ростуть і загострюються. На село ідуть походами нові експлоататори, опутують селянина довгами, забирають його хату, землю. Вони захоплюють у свої руки промисли, ставлять фабрики, як павук павутиння, скрізь розстелюють свої сіті. Вчора хлібороб, хазяїн, а сьогодні пролетарій-селянин неминуче попадає у ті сіті і гине в нерівній боротьбі. Бо чи ж може бути інакше! Скрізь темнота, нужда, «села бідні, сірі, з головатими вербами при дорозі, з обламаними садками, болотяними вигонами, обскубаними сірими стріхами, пообвалюваними тут і там плотами». А в хаті не краще. [...] Одно зостається — або в сіті до павука, або еміграція до Бразилії.

В цілому ряді оповідань: «Борислав», «Boa constrictor», «Яць Зелепуга», «Полуйка», «Вівчар» і др. Франко змальовує нам широкі і страшні картини життя робітників, картини, що нагадують часом Дантове пекло. Особливо цікаві його бориславські оповідання. Борислав — це село в Галичині, де добувають нафту та земляний віск. Там під землею, в шахтах, в глибоких ямах серед задухи і смороду, од яких крутиться голо- ва, працюють у темряві тисячі робітників; ллють піт, стогнуть, гинуть. Весь Борислав — одна смердюча яма. Там важка праця, малий заробіток, бруд, п'янство, розпуста, погана їжа і погана горілка, всякі хвороби; там людина гірше скотини, там брат на брата здіймає ніж, там чад і вічне пекло. А з цього всього пливуть золоті річки і спадають в кишені тим, хто сам не робить, всяким хижакам-експлоататорам. Франко виводить перед читачем цілу портретну галерею таких хижаків — залізною волею, з звірячим кровожадними інстинктами, сухих, упертих і безсердечних. Ґава, Бовкун, Гершко Гольдмахер, Шміла, Шварі і т. д. — ціла стая хижих птахів, що, як образно каже Франко, «полощуть кров'ю рот». Ніщо не спиняє їх: вони грабують, підпалюють хати і гублять людей, аби їм була од того користь. Всю свою ненависть до хижацтва Франко сконцентрував в образі орла-беркута. [...] Малюючи в цілому циклі бориславських оповідань війну поміж капіталом і працею, Франко не може залишитися тільки холодним, об'єктивним обсерватором. В тих оповіданнях ви бачите більше самого Франка — Франка-борця, який не криє своїх симпатій і антипатій, борця, що часом перемагає в нім артиста1 ( 1 Артист — митець.). Бо «лиш боротись — значить жить!» А разом з тим в тих оповіданнях розсипані, як і в природі, розкішні картини, ясні, повні сонця, повітря і красок пейзажі, проходять живі люди, ярко змальовані в світлі тонкого психологічного аналізу.

У нього нема шовінізму: люди діляться на два табори — на кривдників, проти яких він гострить як меч своє слово, і покривджених, яким він оддає своє серце.

Здавалось би, що авторові грізної, понурої картини життя працюючих у «поті чола» недоступні ясні і ніжні образи. А подивіться, з яким теплим, сердечним чуттям, з якою любов'ю малює він дітей. Доволі пригадати оповідання «Малий Мирон», «Грицева шкільна наука», «Мій злочин» і інші, доволі згадати написані їм для дітей казки і вірші — стане ясним, що борець вміє бути голубом. Франко наче спочиває на дітях од моря сліз і горя, співцем яких вів зробився.

Любима форма, в яку Франко одягає свої прозаїчні твори, — се короткі оповідання, котрі йому найбільше удаються. Але він пише і великі повісті. В історичній повісті «Захар Беркут», з часів нападу монголів на Карпатську Русь в 1241 році, його цікавить боротьба двох елементів: гордого, егоїстичного боярства, що живе тільки для себе, для своїх вузький, класових інтересів, з нижчим, біднішим класом народу, який обстоює і боронить громадські інтереси, не спиняючись перед жертвою для загального добра. Тут ми маємо широкі картини в історичній перспективі, масу описів тодішньої культури і звичаїв, але побіда альтруїзму над класовим егоїзмом, якою кінчається повість, здається нам утопічною і не зовсім натуральною. Більш вдатні повісті Франка з теперішнього життя — «Основи суспільності», «Перехресні стежки», «Для домашнього огнища». Тоді, як у дрібних оповіданнях ми найчастіше бачимо селян, робітників, ремісників, цілий ряд людей, що добувають хліб собі та й другим, в сих повістях своїх Франко знайомить нас з тими, на кого працюють ті люди — буржуазними сферами та з інтелігенцією. Польська аристократія з своєю вузькою мораллю і голим цинізмом в «Основах суспільності» і в повісті «Для домашнього огнища», робота інтелігента серед темної народної маси в «Перехресних стежках» — його психіка, успіхи, сумніви та розчарування — от що лежить темою більших Франкових повістей. Гарно задумані, написані з великим розмахом, з прекрасними деталями, вони часто не задовольняють читача: рядом з високоталановитими сторінками попадаються бліді, нецікаві, наче робота робилась наспіх, аби скінчити.

Реаліст в кращому розумінні сього слова, Франко в своїх прозаїчних творах любить спинятись на двох темах: 1) боротьба капіталу з працею і її обстанова; 2) пробудження людського чувства у людей, які здаються і зовсім пропащими. Інтерес до цієї останньої теми говорить нам, що Франко має велику віру в людей. Бо не люди винні. Вони такі, якими зробили їх історичні і соціальні умови життя. [...] Разом з вірою в людину в душі Франковій живе віра в світлу будучність для нашої землі. [...] Могутнім акордом лунає та свята віра у Франковому вірші «Каменярі». Щоб прийшло на землю сподіване щастя, треба великої праці. Щастя не дається дурно. Треба забути свої вигоди свої дрібні інтереси, треба загартувати в собі волю — зробити руки свої сильними, голову світлою, серце гарячим. А се не легко. Навіть такі сильні натури, як Франко, відчувають се... [...]

Але людина, яка б вона сильна не була, не може жити самою боротьбою, самими громадськими інтересами. Трагізм особистого життя часто вплітається в терновий вінок життя народного. У Франка є прекрасна річ — лірична драма «Зів'яле листя». Се такі легкі, ніжні вірші, з такою широкою гамою чувства і розуміння душі людської, що, читаючи їх, не знаєш, кому оддати перевагу: чи поетові боротьби, чи поетові- лірикові, співцеві кохання і настроїв. [...]

Взагалі Франко — лірик високої проби, і його ліричні вірші просяться часто в музику. Деякі з них і справді положено на голос Лисенком і другими.

Я хотів би скінчити свій реферат, а мені трудно розстатися з Франком, бо я так мало сказав про нього. Така колосальна фігура заслуговує на більшу увагу, потребує більшої праці. Але я був би дуже щасливий, коли б отсих кілька моїх слів змогли викликати у вас інтерес до Франка, і ті, хто його не читав ще, самі познайомились з борцем- поетом. Тоді до них заговорив би могучим голосом сам Франко, заговорив би не моїми блідими словами, а своїм дзвінким, як кованим, словом. Тоді він розгорнув би перед ними все багатство своєї душі, всю красу свого таланту і загрів би їх вогнем свого неспокійного, великого ду- ху!

М. Коцюбинський. Твори в трьох томах. — К.: Дніпро, 1979. — Т. 3. — С 252-268.Листи М. Коцюбинського до М. Могилянського


16/29 VI 1910 Capri. Hotel Royal, № 26

Дорогий Михайле Михайловичу!

Дуже Вам дякую, за Ваш лист, за звістки про себе та свої плани на літо. Спо діваюся, що в Чернігові побачимося. Живеться мені тут дуже добре, тільки трохи сумління докучає, бо нічого не роблю.

Вранці блукаю або лежу на сонці над морем, по обіді Горький вже конче захо дить до мене і щодня їздимо на море ловити рибу. А риба тут – як квіти, приноси Сіверянський літопис 231 мо додому букети. У вечері вже у нього і ведемо безконечні літературні розмови, або він розказує ( і розказує артистично) епізоди свого життя. Взагалі ми дуже зійшлися з ним. Тут гостює К.П. Пятницький, Ваш знайомий.

Щодо видання томика моїх оповідань «Знанієм», то це було б дуже добре, але я з Горьким про це говорити не буду. Коли б річ шла про другого автора, я залюбки поговорив би з ним, але про себе, Ви це розумієте, я не можу. Може зробити так: Ви напишіть сюди К.П. Пятницькому (Villa Spinosa), розкажіть йому, що думаєте помістити в книжці, а вже вони і Горький, і П’ятницький самі заговорять зі мною на сю тему, бо вони читали навіть Ваші переклади – Сміх і В дорозі. Так буде найкраще, я думаю. Якщо Ви пристанете на мою раду, то прохав би звістити разом і мене, що Ви написали вже сюди листа.

Сподіваюся, що цей лист застане Вас ще у Петербурзі, хоча од цілого серця бажаю, щоб Ви швидше вирвалися на лоно природи і спочили за літо.

Бувайте здорові.

Ваш М. Коцюбинський.25/8 VI 1910 Capri

Любий Михайле Михайловичу!

Боюсь, що Ви перше виїхали з Петербурга до Чернігова, поки дійшов туди мій лист. Між іншим я писав, що мені незручно особисто звертатися в справі видання моїх оповідань і радив Вам звернутися до вашого знайомого, Костянтина Петровича Пятницького (Villa Spinosa, Capri). Очевидячки, буде загальна розмова і тоді я зможу говорити. Коли уважаєте, напишіть до нього зараз, так буде краще. Може Вам дошлють мого листа до Петербурга засланого. Пишіть.

Ваш М. Коцюбинський.


3/16 07 1910 Капрі

Дорогий Михайле Михайловичу!

Дуже Вам дякую, що не забуваєте мене. Тут так приємно дістати листа з рідно го краю, особливо од людини, з якою зв’язують бебе спільні інтереси та симпатія. До Пятницького напишіть, але я думаю, що навряд вийде що з того. Може вони й візьмуть яке оповідання до збірника «Знание», тай годі. А врешті не знаю.

Певнішими мені здаються переговори з московською фірмою «Польза». Коли що вийде з того, я прохав би Вас перше, ніж друкувати, пересилати переклади мені. Я їх переглянув би, може зробив би деяк авторські зміни в самому тексті. Це дуже корисно, коли передивляєшся свою річ удруге, бо завжди маєш за собою гріхів більше, ніж треба. Не думаю, щоб Ви мали що проти того. Я доволі акуратний і затримувати рукописів не буду. Охоче посилаю Вам уповноваження перекладати мої оповідання.

Щодо поданої теми, за яку дуже дякую Вам, то якимсь дивом думки наші збігли ся. Подібна тема прийшла мені до голови, коли я дивився на Горького. Зараз ще не зважився взяти її, бо хоч я й додивлюся до Капрійської природи й і хоч у записній книжці маю вже багато спостережень, але все ще боюся. Треба все добре переварити, виносити і зрозуміти. Як же Вам живеться на селі? Чи добре себе почуваєте, чи робите що, чи може, як я, про все забули на лоні природи? Чи всі у Вас здорові тепер? Дуже був би радий, коли б згадали мене часом. Тут я пробуду ще 17 днів, а потому поїду блукати по світах – і ще сам не знаю, де опинюся: чи в Швеції, чи в Карпатах. Вдома буду 15 серпня (Августа) і маю надію побачити Вас.

Почуваю себе краще, сонячні ванни дуже спомагають мені. В хаті тільки сплю, а цілими днями або над морем, або на морі, а як ні, то можу по самих диких кутках, де тільки кактуси, ящірки та гадюки, але краса надзвичайна.

Ну, бувайте здорові. Щиро цілую Вас.

Ваш М. Коцюбинський.


21 липня 1910 р. Капрі.

Дорогий Михайле Михайловичу!

Не писав Вам так довго, бо нічого в справі видання «Знанием» моїх оповідань не міг дізнатись. Горький виїздив і повернув тільки позавчора і через те справа затяглась.

Нарешті вчора ми умовились з «Знанием» так: воно видає том моїх оповідань на 18 – 20 аркушів (формат «сборников»), вибір оповідань мій; умовитися щодо гонорару з тою особою, яка буде перекладати (себто з Вами) повинен автор, а не видавництво. З кожного проданого примірника мені будуть платити 25%, себто 25 коп. Я згодився.

Як бачите, справа покінчена. Просять прислати рукописи, як можна найшвид ше. Ну, звісно, щодо грошових справ, то ми з Вами якось поладимо, коли я буду в Чернігові (15 липня). Може б Ви тим часом, коли тепер вільні, дещо перекладали. Чи не можна покористуватися деякими готовими ж перекладами з «Русского багатства», «Русской мысли», «Жизнь», «Южн. Записки» і т. ін.? Все було б менше роботи Вам. З перекладачами можна б списатися і поправити переклади, де треба.

Простіть, що я пишу поспішаючись. Треба прощатися, бо завтра вранці виїду з Капрі і у мене зовсім нема часу зараз. Може напишете до мене на адресу Oesterrenow, galizien (Австрія), p. Tassenow gorny, Ясенів Горішний, Криворівня, професору М.С. Грушевському для мене. Я там буду 10/VIII.

Напишіть, як Вам живеться тепер, чи добре себе почуваєте? Чекаю доповіді.

Сердечно стискаю Вашу руку.

М. Коцюбинський.

К.П. Пятницький казав мені, що він напише до Вас. Показалося, що вони давно вже хотіли видати книжку.Листи М. Коцюбинського до В. Винниченка


Листи Михайла Коцюбинського до Володимира Винниченка

15/28 червня 1909 Готель Royal Капрі

Дорогий товаришу

Листа Вашого, спасибі, дістав, але недавно, бо на Капрі я приїхав лише 1 і не догадався піти по нього на почту. Очевидячки, я з дорогою душею пристаю на Вашу пропозицію і радий брати участь у Вашому журналі. Що ж до того, чи дам я щодо 1-го числа – зараз сказати не можу. На Капрі нічого робити не буду, спочи ваю, а як поверну додому – побачу. Тоді оповім.

Мені так пощастило, що я побачився з Вами, що й досі не можу натішитися. Жаль тільки, що це було на людях, коли увага розсипається і не можеш ні самим собою бути цілком, ні більше дістати од людини, яка тебе цікавить. Проте не трачу надії, що ми ще колись стрінемось.

У Горького я був і доволі часто буваю. Він все хвалив мені Вас і жалкував, що Ви пишете йому «обидные вещи». Коли ж прочитав у «Раді» листа Вашого, то дуже засмутився, посумнів, усе ходив і повторяв: «так мне и надо», «так и надо, пока я в издательстве». Я його не розпитував, бачучи, що він переживає не приємність, а сам на сю тему ширше не говорив. На мою думку, дуже досадно, що вийшов цей інцидент.

На Капрі живеться мені дуже добре, краще, ніж я сподівався навіть. Тут гарно, тепло, а найголовніше – спокійно. Форестьєра мало, я його сливе не бачу, а природа мене чарує. Нерва мені и мої міцніють.

Я можу спати і не чую тої перевтоми, яка робила мені весь світ немилим. Може поверну додому здоровшим, а для сього я й їхав сюди. Був би дуже радий, коли б Ви мені написали пару слів ще сюди.

Чи Ви що пишете тепер? Горький мені казав: «я чувствую, что Винниченко накануне большой вещи». Дуже хотілось би, щоб він був пророком – та я навіть певний, що воно так мусить бути.

Ну, бувайте здорові. Сердечно цілую вас і обіймаю.

Ваш М. Коцюбинський.


Франція. Париж 31 грудня 1909 Чернігів

Дорогий товаришу. Ви мене так засмутили, що я довго не міг навіть одписати на Вашого листа. Ви, людина ідейна, яка міцно зв’язала себе з нашим народом, переходите в чужу літературу, мотивуючи свій вчинок тим, що Вас «випихають» /../, а Ви не хочете пручатись. Збоку я просто дивуюсь. Хіба ж Ви пишете для критики? Хіба для Вас таку велику, таку рішучу має вагу те, що скаже той або інший? Хіба, нарешті, Ви думаєте, що у нас є серйозна критика, як у людей? Тим часом дуже несправедливі для свого читача, навіть кривдите його. Ви маєте найкращого читача, якого можна мати – молодь. Кого у нас читають? Винниченка. Про кого скрізь йдуть розмови, як тільки річ торкається літератури? Про Винниченка. Кого купують? Знов Винниченка. Чого ж Ви хочете. Не можні ж європейською міркою мірять наші відносини. Наш читач не настільки культурний ще, щоб додумався до безпосередніх зносин з письменником, щоб свої симпатії і виносив з хати на вулицю, давав, сказати б реальний знак свого існування. Те, що є у людей, у нас не скоро буде, особливо коли наші люди, творці культури, з легким серцем покинуть свій народ та перейдуть до багатших. З нашою ж критикою не можна справді серйозно рахуватись: вона далеко слабша од белетристики.

Дуже гірко було мені читати Ваші слова, досадно на Вас і за Вас навіть, бо я певний, що коли Ви перейдете на російський грунт, то тільки собі на шкоду. Письменник/поет, белетрист/ не може безкарно змінити мову: вона помститься.

Не гнівайтесь на мене за одверто сказане слово; мені здається, що я маю право на се як людина, що може найбільше цінить Ваш талант і любується їм, як дорогим скарбом нашого народу.

Про себе нема чого багато писати. Не поправляюсь, весь час слабую. Почав писати продовження оповідання, та не задоволений. Доведеться переробляти, або й подерти.

Взагалі почуваю себе настільки погано, що не раз задумуючись, чи не пора покинуть писати. Краще зробить се навіть трохи раніше, ніж треба, аніж занадто пізно.

Дуже сердечно дякую за книжку. Деякі речі я перечитав удруге і вони ще більше сподобались мені. Спасибі Вам.

Тепер нетерпляче чекатиму Вашої п’єси «Базар».

Бувайте здорові і не забувайте сердечно відданого Вам М. Коцюбинського.


20 грудня 1911 р.

Дорогий товаришу. Не одповідав на вашу картку так довго тому, що хотів пер ше прочитати Вашу брошуру, а вона йшла чогось довго. Ще за ким прочитати її, я собі думав: «навіщо писати оповід критикам, чи полеміка з ними придасть ся на що?.. Чи не краще белетристові лишитися белетристом, ніж виступати в невдячній ролі коментатора власних творів?» Але познайомившись з книжко /за що Вам велика подяка/, признаю й бачу, що Вам не тільки не можна було інакше зробити, але що Ви навіть добре зробили, вивівши на чисту воду тих, хто з різних причин ховався у каламутній. Уявляю собі, як Вам нудно, а нераз й соромно було писати про такі загальновідомі, елементарні речі, які повинні були пам’ятати критики Ваші й чомусь не пам’ятали. В кожному разі сталося добре, що Ви висловились вже, зайняли позиці перед читачем і тепер легше буде йому розібратися у тому недостойному ґвалті, який знявся з приводу останніх праць Ваших.

І будемо сподіватись, що Вам не доведеться більше міняти перо белетриста на інше. Сердечно цього бажаю.

Олексій Максимович прочитав брошуру. Він такої думки, що вона зачіпає важні й болючі питання. Помітив дрібні помилки, але все це, повторяю, дрібниці. Львова у нас нема /він тепер у Петербурзі/ і Вашої брошури опріч нас двох ніхто тут не читав.

Звістка про конфлікт з «Вісником» дуже мене затривожила. Що таке? Я не можу собі уявити «Вісника» без Вас. Просто одпадає охота писати. Коли не секрет, то напишіть ширше про се. А може вже все залагодилось. Сердечно хотів би цього.

Оповідання до «Дзвону» я написав, але воно не подобається мені. Пишу друге. Просив би Вас не підганяти.

Мене, а коли будете мати весь матеріал і треба буде приступати до друку – черкніть словечко, а я обіцяю зараз вислати оповідання. Нехай воно полежить краще у мене, ніж має лежати у Вас, бо я тоді зможу щось поправити або переробити. Оповідання буде невелике, аркуш друку, а може трохи менше. В кожному разі не більше аркуша.

Що тепер переробляєте, що пишете? Був би радий дізнатися щось більше про Вас, ніж дає картка.

Вашій дружині засилаю привіт, а Вас сердечно цілую.

Вітаю товаришів.

М. Коцюбинський.Листи Л. Українки до М. Коцюбинського


Листи Лесі Українки до Михайла Коцюбинського

Італія Неаполь Київ, 13 грудня 1893 р.

Високоповажний добродію!

Мені доручено повідомити Вас про ту зміну, що зайшла в Редакції «Дзвінка». Товариство Педагогічне у Львові згодилося на те, щоб українські твори надсилані до «Дзвінка» редагувались у Києві і щоб до Львова посилались звідси вже зовсім упорядковані числа. При тому «Дзвінок» має виходити в іншому форматі, але в подвійному об’ємі і через те в ньому могтимуть міститися довші оповідання і поеми. Нам навіть побажані такі оповідання, щоб могли бути друковані в скількох числах, себ то який історичний роман для дітей або повість, бо ми не думаємо триматися тої засади, якої досі трималася редакція «Дзвінка», що приймала тільки такі оповідання, які поміщалися в одне число. З тієї засади вийшов той смуток, що числа стали наповнятись дуже стислим об’ємом, а мало цікавими змістом, бо всякий боявся давати простір своєму перу. Взагалі останнього часу у Львові ніко му було зайнятися «Дзвінком». Ми одважилися прийняти на себе редактування українських творів, галицькі, як і перш, будуть у Львові редактуватись. Ми скла даємо громадку старших і молодих письменників українських і маємо на меті підтримувати розвиток української літератури красної. Одним з розділів нашої діяльності і буде редагування «Дзвінка». Отож тепер ми вже від себе запрошуємо до помочі нам тих людей, що досі так щиро помагали «Дзвінкові» своєю працею. Не відмовте, шановний добродію, нам поради і помочі при сій не блискучій але корисній праці. Ваші твори, які ми сподіваємось отримати від Вас, ми приймате мо з подякою і запевне скористаємо з них багато.

Ще раз прошу від імення всієї нашої громадки, не забувайте нас своєю працею.

Щиро поважаюча Вас

Леся Українка (Л.Косач).


Чернівці, ул. Новий Світ, 61

11.05 (28 квітня) 1901

Високоповажний добродію!

Ще перед Великоднем отримала я від п. Чернявського запросини до участі в Вашому Чернігівському Збірнику та через дуже прикрий стан свого здоровя не могла тоді ні віршів переписати, ні навіть на листа як годиться відповісти. Дуже прошу, нехай п. Чернявський вибачить мені сю негеречність, що й тепер не пищу до нього просто, а се тим, що я згубила його адресу, чи може лишила її ненароком вдома.

Тепер я оце від двох тижнів прибуваю в гостині у п. Ольги Кобилянської, отже ми зважили послати наші вкладки літературні вкупі, та ще взяли три вірша від п. Маковея, що тут у Чернівцях мешкає. Сподіваємось, що наша посилка прийде ще не занадто пізно.

Як би до Вашого Збірника мої «Єгипетські фантазії» не придались, то дуже прошу прислати мені їх назад, бо переписування мені тяжче йде, ніж складання віршів, а тим часом треба вже помалу братись до переписування для того видання віршів моїх, що має таки вийти (може я зберу на те енергію!) на Україні російській.

Мій щирий привіт Вам з дружиною, п. Чернявському і всім, хто мене собі при гадає у Чернігові. Панна Ольга Кобилянська також просить привітати Вас і просить вибачити, що не пише Вам сама через надмір літературної і всякої іншої праці.

З найбільшою повагою Л. Косач.10.1. 1904.
Тіфліс Тер-Гусаковська, 2.
З Новим Роком!

Високоповажний добродію!

Пробачте, що не одразу відповіла я Вам на Ваш ласкавий лист, але я не хотіла посилати відповіді, поки не перепишу і віршів, до неї приналежних. Але тим часом через всяк перешкоди (дрібні здебільшого) переписування трохи затяглось та ще я все очікувала одного свого віршика, посланого до одного вченого чоловіка на прелімінарний розгляд ( бо там, здавалось мені, треба де що перевірить з історич ного погляду). Я воліла послати Вам той вірш, ніж оці, що тепер посилаю, бо на мою думку, той мені більше вдався, та що ж коли він все не вертається до мене ні з коментарями, ні без коментарів… То вже прийміть хоч се, не хочу Вас далі затри мувати з друком тай неподоба ж було мені і «взяти назад» свою обіцянку, бо я ж її дала щиро, а не «для годиться».

Вірші сі ніде ще не були друковані, тай написані зовсім недавно. Як би тепер були ліпші для мене часи, я б може Вам ще ліпшого послала (і давно вже!), а так – вибачайте й наському!


Мій щирий привіт Вашій дружині. З правдивою пошаною до Вас.
Ваша товаришка Л. Косач.


Капрі
/В. Старосольський/
З Чернігова, Сіверянська, соб. д. 3
Від М.Коцюбинського

15 квітня 1908 р.